Tuesday, January 27, 2009

Java vir Kinders word Java Kennis

Die JavaK webwerf is besig om drastiese veranderinge te ondergaan. Gaan loer gerus in by die nuwe blog van Java Kennis om meer te leer oor wat die toekoms inhou.

No comments:

Post a Comment